О клубе
Ротари в мире
День за днем
Члены клуба
Условия вступления
Задать вопрос
Контакты
Планируемые проекты
 
 
Switch to English version

Odessa Rotary Club

A Global Network Community of Volunteers

 

Условия вступления в Ротари клуб

Із СТАТУТу
Громадського об’єднання
“Одеській клуб Ротарі”

5. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ.

5.1. Членами Клубу можуть бути повнолітні особи з високою професійною та моральною репутацією, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

5.2. В Клубі розрізняють 4 види членства: дійсне, старше дійсне, почесне членство та ветерани Клубу

5.7. Прийняття в дійсні члени:

  1. Будь-яка особа, що пропонується для вступу до Клубу та відповідає вимогам, визначеним цієї статтею (кандидат), подає письмову заяву до Правління через Секретаря.
  2. Правління протягом 30 днів з дня цього засідання затверджує або не затверджує кандидата та, у випадку затвердження, на найближчому засіданні Клубу повідомляє про отримання заяви від кандидата та оголошує інформації про нього.
  3. Протягом семи днів з дня оголошення інформації про кандидата будь-який дійсний член Клубу має право подати Правлінню письмове обґрунтоване заперечення стосовно прийняття кандидата в члени Клубу.
  4. Якщо протягом встановленому попереднім пунктом терміну Правлінню не надійшло жодного письмового обґрунтованого заперечення, кандидат вважається таким, що прийнятий до Клубу, за умови внесення вставлених внесків.
  5. У випадку отримання заперечень Правління повинно розглянути їх та прийняти рішення шляхом голосування.

6. ВІДВІДУВАННЯ

6.1. Кожний член Клубу повинен відвідувати регулярні засідання свого Клубу. Член Клубу вважається таким, що відвідує регулярні засідання Клубу, якщо він був присутнім щонайменше на 60% проведених засідань.

7. ВСТУПНІ ТА ЩОРІЧНІ ВНЕСКИ.

7.1. Кожний дійсний, старший дійсний член та ветеран Клубу сплачує вступні та щорічні внески в розмірах, визначених Правлінням Клубу. Старші дійсні члени та ветерани Клубу не сплачують вступного внеску за умови, що вони були дійсними членами даного Клубу та вже сплатили вступний внесок раніше.

7.2. У разі вибуття або виключення члена Клубу сплачені внески не повертаються.

 
2006 © Odessa Rotary Club Designed by Seven Styles